EĞİTİM DETAYLARI

Programlamanın temel adımları, öğrencilere MIT tarafından çocuklar için geliştirilen görsel kodlama programı olan Scratch ve Scratch tabanlı bir kodlama uygulaması olan mBlock aracılığıyla eğlenceli bir şekilde öğretiliyor.

Öğrenciler yaş gruplarına uygun faaliyetlerle bir algoritmanın nasıl kurgulanacağını, ortaya çıkan problemlerin temeline nasıl inilebileceğini ve bu problemlerin üstesinden adım adım hangi stratejiler ile gelineceğini uygulamalı bir şekilde öğrenirken, analitik düşünme ve birlikte çalışma becerileri ediniyorlar.

Programlamanın temel adımları, öğrencilere MIT tarafından çocuklar için geliştirilen görsel kodlama programı olan Scratch ve Scratch tabanlı bir kodlama uygulaması olan mBlock aracılığıyla eğlenceli bir şekilde öğretiliyor.

Algoritma mantığını uygulama fırsatı bulan öğrenciler robotları labirentten çıkma, engellerden kaçma gibi görevleri yerine getirecek şekilde programlayarak problem çözme becerilerini geliştiriyor. Arduino kartların ve sensörlerin çalışma prensibini kavrayan öğrenciler eğitimin elektronik ayağına hazır hale geliyorlar.

Öğrenciler, bu kısımda MaKey MaKey kitleri, elektronik mikro deneyleyici kartı Arduino ve elektronik sensörler yardımıyla içlerindeki mucitleri ortaya çıkarıyor.

Scratch tabanlı mBlock uygulaması ve bağlayıcı kablolar sayesinde bilgisayar tarafından yönetilebilen MaKey MaKey ve Arduino kitler sayesinde öğrenciler, gündelik nesnelerle eğlenceli projeler tasarlıyor ve kodlamanın temel adımlarını uygulama aşamasında deneyimliyorlar. Kitlerin içinde bulunan ve öğrenmeyi daha kolay hale getiren yazılımlar sayesinde öğrenciler özelleştirilmiş malzemelere ihtiyaç duymadan çevrelerini nasıl dönüştürebileceklerini öğreniyor ve etraflarına dair daha bilinçli bir bakış açısı geliştiriyorlar.

Öğrenciler fikirlerini teknolojinin yardımıyla mobil dünyada uygulanabilir projelere dönüştürmek için bir uygulamanın nasıl yazılacağını, en sade haliyle ve MIT’nin App Inventor yazılımı yardımıyla kendi Android uygulamalarını yapmayı öğreniyorlar.

Eğitimin ilk adımlarında temel kodlama bilgisini edinen öğrenciler, ana kavramlarla tanıştıkları için uygulama yazma aşamasına daha rahat bir geçiş yapıyorlar.

Kullanılan görsel temelli yazılım araçları uygulama yazmak gibi karmaşık gözüken bir süreci daha basit hale getiriyor: birden fazla programlama dilini öğrenmek, kod hatalarıyla karşılaşmak gibi yıldırıcı sorunları ortadan kaldıran yazılım araçları yeni projeler yaratmayı teşvik ediyor.

3D baskı, son dönemde giderek popülerleşen ve aranan bir teknoloji haline geldi. 3D Modelleme ve baskı eğitimi, öğrencilerin ileri tasarım bilgisine sahip olmadan kendi tasarımlarını hayata geçirmelerini sağlıyor. Öğrenciler bu eğitimde araçları ve teknolojileri tanıyor, sonra bunları kullanarak 3B modelleme yazılımı TinkerCAD programında kendi modellerini tasarlıyor ve var olan modeller ile yeni tasarımlar yaratıyorlar. Her öğrenci kendi yarattığı ürünü basarak bütüncül bir 3D tasarım deneyiminin tadını çıkarıyorlar.